Cisco Академија

Похађајте НОВИ CCNA 7 ONLINE ПРОГРАМ Cisco академије мрежних технологија, комбинујући најсавременије технологије учења на даљину: предавања уживо путем (meet.ues.rs.ba) и Cisco Networking Academy порталa. Потребно је да поред добре воље имате приступ Интернету и рачунар. Комплетан CCNA 7 програм Cisco академије траје 210 часова, кроз три курса:

• Introduction to Networks (Увод у мреже)
• Switching, Routing, and Wireless Essentials (Основе Switching-а, Routing-а, и Wireless мрежа)
• Enterprise Networking, Security, and Automation (Умрежавање Компанија, Безбједност и Аутоматизација)

Трајање сваког курса је 70 часова.

Упис полазника је у току.

Могућност плаћања у 3 рате.

Сви заинтересовани могу да се пријаве на cisco.akademija@etf.ues.rs.ba наводећи у e-mail-у основне контакт информације (име, презиме, број телефона, занимање - студенти треба да наведу и назив високошколске установе у коју су уписани).За додатне информације можете нас контактирати на e-mail: cisco.akademija@etf.ues.rs.ba или телефон: 057/320-140 (радним даном од 09:00-13:00. часова).

Cisco академија представља програм образовања у подручју мрежних технологија. Циљ овог програма је оспособљавање полазника за дизајнирање, имплементацију и одржавање мањих и средњих рачунарских мрежа. Самим програмом полазници стичу широк спектар знања из ИТ свијета, везана за мрежне технологије, што им омогућава лакше проналажење послова у овој области. Искусни Cisco инструктори, поред потребног знања, својим полазницима пружају и потребно самопоуздање које је неопходно у ИТ свијету. Програм нуди како теоријску тако и практичну обуку на савременим мрежним уређајима.

Након сваког одслушаног курса полаже се припадајући завршни испит који се састоји од практичног и теоријског дијела, након чега се стиче сертификат за наведену област издат од стране Cisco Academy.

Cisco сертификати су признати у цијелом свијету, јер гарантују посједовање практичних и теоретских знања неопходних за квалитетно пројектовање мрежних система, њихову имплементацију и одржавање у институцијама и компанијама независно од дјелатности.

Комплетан CCNA 7 програм Cisco академије траје 210 сати, кроз три курса:


Увод у мреже

Увод у начин рада мрежа ради припреме за умрежавање.

Први курс од укупно три у оквиру CCNA 7 програма уводи корисника у појмове: архитектуре, модела, протокола и елемената умрежавања, што представља основне функције потребне као подршка операцијама и приоритетима мањих компанија или сличних окружења. Стичу се вјештине потребне за имплементирање једноставнијих локалних мрежа (LAN).

Савладавају се поступци везани за IP адресирање, кроз IPv4 и IPv6 адресне шеме.

Излажу се основе за постизање безбједности мреже. Постиже се стицање вјештина потребних за релизовање основног конфигурисања рутера, свичева и крајњих уређаја, како би био омогућен приступ локалним и удаљеним мрежним ресурсима, уз обезбјеђење end-to-end повезаности међу уређајима.

Развијају се вјештине критичког размишљања и рјешавања проблема са реалном опремом уз коришћење Cisco Packet Tracer-а.

За похађање овог курса нису потребна предзнања из области мрежа и комуникационох технологија.


Основе Switching-а, Routing-а, и Wireless мрежа

Детаљније упознавање Switching-ом, Routing-ом, и Wireless мрежама.

Други CCNA курс од укупно три CCNA 7 курсева. Овај курс се концентрише на технологије свичинга и рад рутера који подржавају мреже малих и средњих компанија, укључујући и бежичне локалне мреже (WLAN) и концепте безбједности. Савладава се основна мрежна конфигурација и с тим у вези начин рјешавање насталих проблема. Препознаје се и изналази начин за ублажавање безбједносних пријетњи унутар LAN-а. Конфигурише се и осигурава основна WLAN мрежа. Уче се поступци конфигурисања рутера, свичева и бежичних уређаја. Савладавају се механизми везани за рјешавање проблема у функционисању VLAN-ова, бежичних LAN-ова и интер-VLAN рутирања.

Савладава се имплементирање ЕtherChannel технологије и STP протокола, као и начин отклањања проблема са редундансом на switched мрежама.

Као и у претходном курсу развијају се вјештине критичког размишљања и рјешавања проблема са реалном опремом уз коришћење Cisco Packet Tracer-а.

Савладавају се вјештине везане за одржавање расположивих и поузданих мрежа помоћу протокола динамичког адресирања и first-hop редундантног протокола.

Препоручено предзнање: CCNA 7 - Увод у мреже.


Умрежавање Компанија, Безбједност и Аутоматизација

Успостављање темеља за изградњу пословне каријере у области мрежа и мрежних технологија.

Пословање већих и великих компанија у огромној мјери зависи од стабилног функционисања мрежне инфраструктуре. То је разлог што су професионалци у области мрежа и мрежних технологија од виталног значаја за сваку организацију, што им обезбјеђује квалитетне послове и богату каријеру. Овај трећи и посљедњи курс из CCNA 7 програма омогућава савладавање поимања архитектуре и разматрања питања у вези са пројектовањем, осигуравањем, радом и рјешавањем проблема пословних мрежа. Обухваћа технологије за имплементирање широкопојасних мрежa (WAN) и механизме осигуравња квалитета услуге (QoS) који се користе за безбједан приступ на даљину заједно са увођењем софтверско дефинисаних концепата умрежавања, као и технологије виртуелизације и аутоматизације које подржавају дигитализовање мрежа.

Савладава се рад са рутерима и свичевима помоћу OSPF рутирајућег протокола у point-to-point и multiaccess мрежама.

Врши се упознавање са методама ублажавања безбједносних пријетњи и побољшавања безбедности мреже уз коришћење access control листи.

Као и у претходна два курса на исти начин се унапређују вјештине критичког размишљања и рјешавања проблема.

Објашњавају се појмови везани за разумјевање виртуелизације, SDN начина умрежавања и начина на који API-ји и алати за управљање конфигурацијом омогућавају аутоматизацију мреже.

Препоручено предзнање: CCNA 7 - Основе Switching-а, Routing-а, и Wireless мрежа.

Cisco академија је првенствено намијењена:

Студентима и ученицима који желе проширити своја знања и стећи више искуства у подручју рачунарских мрежа од оног које нуди постојећи образовни систем.

Особама које се желе преквалификовати. Након завршене Cisco академије полазници су оспособљени за пројектовање, имплементирање и одржавање рачунарских мрежа које су потребне школама, факултетима, малим и великим компанијама свих дјелатности.

Компанијама којима је потребан најбржи и најједноставнији начин образовања преко потребног стручног кадра за мрежне технологије.


Цијена једног курса износи 585,00 КМ. Студенти Електротехничког факултета у Источном Сарајеву добијају посебан попуст, цијена једног курса за њих је 351,00 КМ. За остале студенте и запослене на Универзитету у Источном Сарајеву, цијена једног курса је 468,00 КМ.Контакт

За додатне информације контактирајте нас на:


Маил: cisco.akademija@etf.ues.rs.ba
Телефон: 057/320-140 (Радним даном од 09:00-13:00. часова)