Cisco Академија

Cisco академија представља програм образовања у подручју мрежних технологија. Циљ овог програма је оспособљавање полазника за дизајнирање, имплементацију и одржавање мањих и средњих рачунарских мрежа. Самим програмом полазници стичу широк спектар знања из ИТ свијета, везана за мрежне технологије, што им омогућава лакше проналажење послова у овој области. Искусни Cisco инструктори, поред потребног знања, својим полазницима пружају и потребно самопоуздање које је неопходно у ИТ свијету. Програм нуди како теоријску тако и практичну обуку на савременим мрежним уређајима.


Упис полазника у јесењи семестар 2019/2020. је у току.

Могућност плаћања у 3 рате.

Сви заинтересовани да се пријаве на cisco.akademija@etf.ues.rs.ba наводећи основне контакт информације (Име, Презиме и број телефона).Курс CCNA Routing and Switching се састоји од 4 семестра:
(I) Introduction to Networks, (II) Routing and Switching Essentials, (III) Scaling Networks и (IV) Connecting Networks.

I Семестар

• Упознавање са два главна модела који се користе за планирање и имплементацију мрежа: OSI и TCP/IP

• Разумијевање "слојевитог" приступа мрежама

• Детаљно испитивање OSI и TCP/ IP слојева како бисте разумјели њихове функције и сервисе

• Упознавање са различитим мрежним уређајима и мрежним адресама

• Откријте врсте медија који се користе за пренос података преко мреже

II Семестар

• Конфигурација и верификација статичког и подразумјеваног рутирања

• Конфигурација и рјешавање проблема у основним операцијама мале комутиране мреже

• Конфигурисање и рјешавање проблема основних операција рутера у малој рутираној мрежи

• Конфигурисање и рјешавање проблема са VLAN-ом и интер-VLAN рутирањем

• Конфигурисање, надгледање и ријешавање проблема ACL за IPv4

• Конфигурисање и верификација DHCPv4 и DHCPv6 као и NAT-а за IPv4

• Конфигуришите и надгледајте мреже помоћу алата за откривање, управљање и одржавање уређаја

III Семестар

• Опис операција и користи протокола Spanning Tree (STP)

• Конфигурација и рјешавање проблема у STP операцијама

• Опис операција и погодности агрегације линкова и Cisco VLAN Trunk протокола (VTP)

• Конфигурација и рјешавање проблема са VTP, STP, DTP и RSTP

• Конфигурација и рјешавање проблеме између VLAN-а

• Конфигурација и рјешавање проблеме у основним операцијама рутера у комплексној усмереној мрежи за IPv4 и IPv6

• Конфигурација и рјешавање проблеме у напредним операцијама рутера и имплементирајте OSPF и EIGRP протоколе рутирања за IPv4 и IPv6

IV Семестар

• Опис различитих VAN технологија и њихове предности

• Конфигурација и рјешавање проблема PPP-а

• Конфигурација PPPoE, GRE и еBGP

• Конфигурација и рјешавање проблема проширених IPv4 и IPv6 ACL-ова

• Ублажавање честих LAN безбjедносних напада

• Опис QoS операцијa

• Рjешавање повезаности у малој и средњој пословној мрежи користећи систематски приступ

Cisco академија је првенствено намијењена:

Студентима и ученицима који желе проширити своја знања и стећи више искуства у подручју рачунарских мрежа од оног које нуди постојећи образовни систем.

Особама које се желе преквалификовати. Након завршене Cisco академије полазници су оспособљени за пројектовање, имплементирање и одржавање рачунарских мрежа које су потребне школама, факултетима, малим и великим компанијама свих дјелатности.

Компанијама којима је потребан најбржи и најједноставнији начин образовања преко потребног стручног кадра за мрежне технологије.


Цијена једног семестра износи 500,00 КМ. Студенти Електротехничког факултета у Источном Сарајеву добијају посебан попуст, цијена једног семестра за њих је 300,00 КМ. За остале студенте и запослене на Универзитету у Источном Сарајеву, цијена једног семестра је 400,00 КМ.

Све цијене су без ПДВ-а.Контакт

За додатне информације контактирајте нас на:


Маил: cisco.akademija@etf.ues.rs.ba
Телефон: 057/320-140 (Радним даном од 09:00-13:00. часова)